Epost med virus-vask og anti-spam

Vi tilbyr e-post med virusvask og antispam. E-posten kan leses på nettet eller lastes ned til din datamaskin avhengig av hvilken løsning du velger.  

Vi har to typer e-post. En standard løsning som kan benytte alle typer e-postklienter, f.eks Outlook, Outlook Express o.l. I tillegg til denne har vi en e-postløsning med gruppefunksjonalitet. Denne gjør det mulig å dele kalender, e-poster og annet innhold på en trygg og sikker måte innenfor bedriften.  E-post med gruppefunksjonalitet krever Outlook og kan ikke leses på internett.

Datavirus og andre ondsinnede programmer har blitt et økende problem for både sluttbrukere og virksomheter. Det er antagelig umulig å beregne de totale kostnader dette problemet medfører, men vi vet at både norske og utenlandske bedrifter taper millioner av kroner som følge av manglende kontroll med virus og spam. Foruten tap av kroner som følge av direkte stopp i IT-systemer så taper bedriftene ytterligere som følge av at medarbeidere er frustrerte over usikre IT-systemer.
 
E-postløsningen fra Netpublish er driftssikker og trygg. Oppdateringer av spamfilter, virusvask og programvare oppdateres automatisk.
 
 
 
 


powered by netpublish