Netpublish Editor

Netpublish Editor er laget for å på enklest mulig måte komme seg på internett. Netpublish Editor er laget på Microsoft.Net-plattform og dermed meget brukervennlig. Med enkle tastetrykk kan man på kort tid få bedriften på nett.
 
I disse dager hvor internett blir en stadig viktigere kommunikasjonskanal er det viktig å kunne markere seg i terrenget. Det er raskt og enkelt å holde nettsider ved like når man benytter seg av denne løsningen. "Tid er penger" er et uttrykk man ofte hører og Netpublish Editor gjør det enkelt å spare tid.

I Netpublish Editor er det mye funksjonalitet som gjør at du lettere kan designe, publisere og oppdatere dine sider. Man trenger ingen erfaring innen programmering for å kunne beherske løsningen. Har man erfaring med tekstbehandlingsprogrammer som f.eks Word, OpenOffice o.l vil man lett kunne sette seg inn i Editorens funksjonalitet.

Denne løsningen er en del av grunnplattformen innen Netpublish-produktene.
 
 
 


powered by netpublish