Nettsider

Hva er en publiseringsløsning?
En publiseringsløsning, også kalt Content Management System (CMS), er et program som forenkler og effektiviserer arbeidet med vedlikehold og videreutvikling av et nettsted. Publiseringsløsningen fungerer som nettstedets fundament, og selve nettstedet bestående av innhold, design og funksjonalitet bygges på dette

Hva er fordelene med en publiseringsløsning?
For å forstå fordelen med et nettsted bygget på en publiseringsløsning, må du vite hva som er alternativet, nemlig et nettsted bestående av statiske HTML sider. En HTML side innholder informasjon om både innholdet, designet og funksjonaliteten som skal presenteres når man ser på siden gjennom en nettleser.

I en publiseringsløsningen ligger derimot innhold, design og funksjonalitet i separate ”lag” som blir samlet sammen og presentert etter behov. Dette muliggjør gjenbruk i form av at det samme innholdet kan benyttes i forskjellige design, og det samme designet kan benyttes for forskjellig innhold. I tillegg kan også funksjonalitet gjøres tilgjengelig/utilgjengelig for brukeren etter behov.

På denne måten slipper man å vedlikeholde flere versjoner av samme innhold, design eller funksjonalitet, og man sparer dermed tid, samt forhindrer at versjonene blir usynkroniserte.

Enklere og raskere vedlikehold av nettstedet
Den ovennevnte, lagvise strukturen muliggjør også enklere vedlikehold av nettstedets innhold, enten det er tekst, bilder eller annen media.

Med et nettsted bestående av HTML sider er prosessen for oppdatering av innhold forholdsvis komplisert og tidkrevende. Det nye innholdet må formateres enten med for eksempel linjeskift for tekst eller riktig størrelse og beskjæring av bilde, for så å plasseres i HTML siden. Deretter må det opprettes referanser/linker til det nye innholdet på eksisterende HTML sider, og til slutt må de nye HTML sidene og evt. tilhørende media lastes opp til web serveren gjennom et såkalt FTP program.

Benytter man seg derimot av en publiseringsløsning består prosessen kun av å logge seg inn, endre innholdet og trykke på en knapp, og dermed er innhold, media og evt. referanser til dette automatisk lagt til på nettstedet.

Forminsker/eliminerer behovet for datakompetanse
Dersom du eller en i din bedrift kan lage HTML sider, er det mye mulig at dere selv har eller planlegger å lage bedriftens nettsted internt. Problemet med dette er at vedkommende med HTML kompetanse kan bli bedriftens flaskehals for å få nytt innhold ut på nettstedet. Og hva hvis vedkommende bestemmer seg for å si opp?

En publiseringsløsning begrenser behovet for datakompetanse til det minimale. Ordinær bruk består av å besøke et nettsted, logge seg inn med brukernavn og passord, og deretter klikke seg rundt i hierarkiet som utgjør nettstedet for å utføre evt. endringer eller legge til nytt innhold.

Dette betyr at flere kan være med på å vedlikeholde nettstedet, og bedriften får dermed et mer levende og aktuelt nettsted. I en publiseringsløsning er det også åpent for å gi forskjellige brukere forskjellige rettigheter slik at en bruker for eksempel er begrenset til å publisere innhold av en viss type, eller i en viss seksjon.

Ferdig utviklet standardfunksjonalitet 
De aller fleste publiseringsløsninger har også funksjonalitet liggende klart utover det man forbinder med vanlig innholdspublisering. Dette kan være forum, spørreundersøkelser, innhenting av informasjon via skjema, nettbutikk, med mer. Selv om din bedrift kanskje ikke har behov for disse funksjonene akkurat nå, kan det være at du ønsker å benytte deg av dem i fremtiden, og da kan du enkelt og billig ta disse i bruk uten å måtte utvikle tilsvarende funksjonalitet fra grunnen av. 
Netpublish inneholder slike ekstra funksjoner.

Et system som legger til rette for vekst 
Selv om mye av det man får i en publiseringsløsning kan virke unødvendig for et enkelt bedriftsnettsted på 5 – 10 sider, er det viktig å tenke fremover og legge til rette for evt. senere utvidelse av nettstedet. Skalerbarhet, altså muligheten til å skalere eller vokse, er et av nøkkelordene i en publiseringsløsning, nettopp fordi desto større og mer omfattende nettsted man har, desto mer vil man spare ved å benytte en publiseringsløsning.

Utvider man derimot et nettsted bestående av HTML sider vil nettstedet etter hvert bli svært vanskelig både å vedlikeholde og holde oversikt over. Blant bedrifter som har lært dette på den harde måten er en nettbokhandel jeg kjenner til som til dags dato vedlikeholder et nettsted bestående av mange hundre HTML sider med informasjon om sine bøker.

Fordi all informasjon om bøkene ikke er skilt ut slik som i en publiseringsløsning, finnes det ingen enkel måte å legge inn handlekurv funksjonalitet eller for eksempel betaling med kredittkort. Årsaken til at nettbokhandelen ikke bygger om sitt nettsted med en publiseringsløsning som fundament er at de ikke orker tanken på å flytte informasjon om tusenvis av bøker over i et nytt system. Paradokset er derimot at desto lengre butikken venter, desto dyrere og mer tidkrevende vil jobben bli.

Lønnsomt 
Dersom man velger den riktige publiseringsløsningen, kan man faktisk oppnå besparelser allerede i utviklingen av et nettsted, publiseringsløsningens kostpris til tross. Dette er fordi mye av utviklingsarbeidet allerede ligger klart i publiseringsløsningen, og man kan således spare på antall utviklingstimer.

Vær derimot oppmerksom på at prisene på publiseringsløsninger varierer fra gratis til mange hundre tusen, og at man ikke nødvendigvis får det man betaler for. Det kan derfor være lurt å innhente kompetanse som kan hjelpe til med valget av en lønnsom løsning for din bedrift. 

Hvilken publiseringsløsning bør jeg velge? 
Det finnes i dag hundrevis, hvis ikke tusenvis av publiseringsløsninger på markedet.
De mange alternativene kan være forvirrende for en nybegynner som jakter på en god løsning, men er også en fordel fordi konkurransen bidrar til å legge listen høyt for de beste løsningene.
Tabellen på denne siden lister det vi mener er viktige krav til en publiseringsløsning.

 
OVERFØRING AV NETTSTED
 
Vi tilbyr også de som allerede har et nettsted, men som ønsker å oppdatere nettstedet ned vårt publiseringsverktøy NetPublish, overflytting til dette vårt web-hotell. Du kan da velge om du vil ha et nytt design på nettsidene dine, eller om ønsker å beholde det eksisterende designet ditt. Vi kan, omtrent uten unntak, implementere publiseringsverktøyet NetPublish bak et hvilket som helst design. 

Be om tilbud fra oss dersom du ønsker denne løsningen.

 
 


powered by netpublish