Hvorfor på internett

BEDRIFTER
 • Din informasjon er søkbar på lik linje med andre bedrifter som bruker internett.
  Kundene bruker i stadig større grad internett til å finne informasjon, produkter, tjenester, løsninger og tilbud når de er har et behov.
 • Fysisk beliggenhet blir mindre viktig for varer.
  Etterhvert som mer og mer handel foregår over internett, blir fysisk beliggenhet mindre viktig for varer.
  For tjenester vil det være viktig å kunne søke på kombinasjon av tjenester og lokalisering.
 • Internett er et medium hvor nettsidene med tilbud og beskrivelser ligger tilgjengelig hele tiden, ikke som en avisannonse som forsvinner dagen etter når avisen kastes.
 • Internett er en rimelig måte å nå ut til mange potensielle kunder på.
 • Enkelt å koble opptil/linke videre til til produsenter og leverandører som kan gi mer informasjon/veiledning som letter salgsarbeidet.
 • En stadig økende del av handel og markedsføring skjer via internett. Handelen over internett øker meget raskt. 
 • Utbredelsen av datamaskiner (PC’er) og håndholdte terminaler (mobiltelefoner og Personlige Data Assistenter –PDA’er) er stadig økende, og dermed blir det stadig viktigere å være på det mediet som stadig flere benytter for å lete etter varer og tjenester.
 • Du kan alltid ha oppdatert informasjon om firmaet ditt på nettsidene, f.eks ved bytte av telefonnr, adresse, nye produkter, nye agenturer etc.
 • Du kan spare trykking og portoutgifter ved utsending av reklamemateriell, enten ved kun å satse på markedsføring over internett, eller ved at reklamemateriellet kan lages meget enkelt og billig fordi det henviser til nettsidene hvor hovedpresentasjonen ligger.
 • Internett brukes av stadig flere grupper, og disse gruppene bruker stadig mer tid på internett.

LAG OG FORENINGER

Foreningsliv på Internett

Hvordan foreninger bør utnytte mulighetene elektroniske medier gir til å skape høyere inntekter, flere medlemmer og større innflytelse.
De fleste foreninger og organisasjoner som har tatt skrittet ut på internett, nøyer seg med å bruke nettet til å lage en statisk brosjyre. Man forteller litt om foreningen, hvilke fordeler man kan få som medlemmer og et innmeldingsformular – altså informerer om det foreningen driver med utenom internett. Nesten ingen utnytter internett til en enorm medlemsfordel i seg selv.


Hvordan får man så det til?
Boken Net.gain, som kom ut i for noen år siden, lanserte idéen om virtuelle samfunn eller elektroniske foreninger. Internett er nemlig et suverent medium til å skape kontakt og kommunikasjon mellom mennesker, og danne et sosialt fellesskap mellom likesinnede.

Hvordan lar det seg gjøre?

Begynn med å tenke gjennom hvilken hensikt din forening har – hva slags behov medlemmene besitter som dere dekker. I de fleste tilfeller vil det være behov for:

 • nyheter og nyttig informasjon innenfor vårt felt (enten det er bilinformasjon for en automobilforening, sykdoms og behandlingsnyheter for en pasientstøtteforening eller slik-får-du-de-fineste-krokusene for en hageforening)
 • leverandør-innformasjon og gode tilbud
 • objektiv veiledning og anmeldelser før man gjør innkjøp
 • kommunikasjon med andre medlemmer - som å utveksle erfaringer, dele bekymringer og spørsmål osv.
 • innflytelse overfor storsamfunnet ellers (myndigheter, leverandører, andre grupper) – altså at noen taler medlemmes sak i samfunnet

Et skriftlig medlemsblad og medlemsmøter er som oftest de redskap man har for å utføre disse oppgavene.

Men et papirbasert medlemsblad - kanskje i lite opplag? - kan være dyrt å utgi, og ikke alle medlemmer kommer seg på møtene og sammenkomstene (som regel bare en brøkdel av medlemsmassen?).

Ved å ta internett i bruk som et ekstra middel til å fylle de samme behovene, kan servicen overfor medlemmene øke kraftig, og foreningen kan skaffe seg en lang rekke nye medlemmer som den ellers ikke vil ha fått.


Her er noen idéer til gjennomføring:

Informasjon

 • Legg ut hele medlemsbladet på internett hver gang – med mulighet for å søke i arkivet med tidligere artikler osv.
 • Gjør det enkelt for medlemmer selv å skrive artikler og sende stoffet inn (på epost)
 • Nyheter legges ut så snart dere mottar dem, slik at medlemmene som bruker internett ikke må vente i tre uker til neste blad skal utgis (nyheter er best ferske!)

Diskusjon

 • Lag en funksjon for "tilbakemelding" fra internettleserne til hver artikkel dere legger ut, slik at alt stoff dere publiserer (som ofte koster tid og/eller penger å skaffe) mangedobles ved at medlemmenes synspunkter om samme emne blir tilgjengelig sammen med artikkelen.

Kjøpsveiledning

 • Lag en oversikt over forskjellige leverandørers produkter og på annen måte gjør kjøpsinformasjon lett tilgjengelig for deres medlemmer.
 • Legg ut anmeldelser og kritikker av produkter på internett, med mulighet for medlemmene til selv å legge til kommentarer eller "stemme" (gi poeng) til forskjellige produkter/leverandører. Neste gang et medlem har bruk for å kjøpe et produkt innenfor din forenings felt, hvor tror du da hun går for å skaffe informasjon? Hos dere!

Innflytelse

 • Hver gang foreningen må utøve innflytelse overfor storsamfunnet i viktige saker (lobby-virksomhet), så er en rask avstemning blant medlemmene på internett et godt argument å bruke videre ("93% av våre medlemmer mente i en undersøkelse at…").

Lærdom fra telefonens historie
Da Graham Bell oppfant telefonen, trodde han at det først og fremst ville bli brukt til å overføre musikk-konserter og andre former for en-til-mange kommunikasjon. Det tok tid før han ble overbevist om at dens største suksess ville bli som samtale-medium! Internett er nærmere telefonen enn TV, bøker og blader - bare med et vell av flere former for å overføre informasjon (lyd, tekst, bilde osv.). Internett er mediet for dialog og kommunikasjon. Internett er som skapt for foreningsliv!

Lykke til.


Som Forening/Lag regnes ikke-kommersielle organisasjoner som er åpne for de som ØNSKER å bli medlemmer (kan være geografisk lokalt avgrenset og aldersavgrenset), og som er slik at alle medlemmene har de samme rettigheter innad i Laget/Foreningen.

 
 


powered by netpublish