Customer Support Manager
 

Gir økt kundeservice og reduserer driftsutgiftene 
Web-basert verktøy - ingen installasjon på egen PC

Passer godt for bedrifter som driver salg av varer og tjenester
 
- Et intuitivt, fleksibelt og brukervennlig web-grensesnitt                                                    
 - Integreres mot din nettside                                                                                                         
  - En brukerdefinert portal for å registrere kundehenvendelser, integrert med e-post    
  - En meget rimelig CRM (Customer Relationship Management) løsning                           
med fokus på support / kundeservice                                                                                  
- Effektiv og enhetlig saksbehandling av kundehenvendelser.                                          
Dashboard og e-post for oppfølging                                                                                    
- Gir mulighet for måling og oppfølging                                                                                      
- Ferdig behandlede saker tas vare på i arkiv                                                                           
- Endrer din organisering av service/support funksjonen                                                    
                                                          
 
 
 


 


 
 
 
 
 


powered by netpublish